Раководството на новоформираниот Stellantis непријатно ги изненади своите продажни партнери - им ги раскинува договорите

Stellantis ја менува продажната тактика
објавено на 21 мај 2021 година
  

Според вестите што стигнуваат, француско-италијанско-американската група на радикален начин планира целосно да ја обнови својата мрежа дистрибутери. Првиот чекор е раскинувањето на договорите што ги има со сите, без разлика која марка застапуваат, но со отказен рок од две години кој треба да обезбеди континуитет на продажбата. Веднаш потоа ќе се започнат разговори со оние компании кои се избрани и кои во иднина ќе сакаат да соработуваат со нив, односно со оние што ќе ги прифатат новите услови за работа. Во разговорите со идните дилери најважни ќе бидат моменталните продажни резултати, стабилноста на компанијата и можноста за синергија меѓу поедини марки од концернот.

Целта е да се постави модел на дистрибуција заснован на ефикасна локална мрежа со високи перформанси и со повеќе марки во своето портфолио. Тоа значи дека новоизбраните застапници ќе мораат да ја прошират својата понуда, со што се смета дека ќе се осигура развој на продажните и постпродажни услуги. Се очекува првите „отказни решенија“ да бидат доставени до дистрибутерската мрежа некаде во јули.

линкови

Stellantis

  

❮  сите актуелности од светот